Właściciel i historia

Właściciel firmy Adam Paja jest uznanym działaczem Cechu Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej oraz Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Został wyróżniony wieloma dyplomami oraz odznaczeniami, w tym najwyżej cenionym w środowisku rzemieślników „Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego Za Zasługi Dla Rzemiosła Polskiego”.

W początkowej fazie działalności Adam Paja ukierunkował firmę na regenerację i naprawę akumulatorów samochodowych, uzyskując autoryzację kilku producentów i przedstawicielstwo znanych firm, stopniowo rozszerzając działalność o własną produkcję akumulatorów. Finalnie, w miarę uzyskiwania doświadczeń praktycznych i pozyskiwania nowej wiedzy teoretycznej, doszedł do specjalizacji w kompleksowym serwisie elektroniki i elektromechaniki pojazdowej, nie zaniedbując również pełnego zakresu obsługi akumulatorów.

Obecie Adam Paja wraz z załogą świadczy usługi w pełnym zakresie związanym z elektroniką i elektromechaniką pojazdową, w tym jest m.in. obsługa akumulatorów, diagnostyka i serwis elektroniki sterującej i elektryki pojazdowej, systemy audio-wizualne, systemy anty-kradzieżowe oraz wiele innych. Dowodem świadczenia usług o najwyższym poziomie fachowości jest posiadanie przez właściciela serwisu uprawnień rzeczoznawcy w zakresie elektromechaniki pojazdowej, uprawnień do badania i wydawania zaświadczeń dla firm ubezpieczeniowych o skuteczności zainstalowanych systemów zabezpieczeń oraz uprawnień SIMPT w zakresie akumulatorów.